KON­GER­NE AF CHA

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 -

DE LIDT BED­RE

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl

Fod­bold er et hold­spil, og man bå­de vin­der og ta­ber kam­pe­ne sam­men. Jo, jo. Der er ba­re de spil­le­re, der ved at sco­re lidt fl ere mål, ta­ck­le lidt me­re hårdt og præ­cist el­ler ved at stop­pe lidt fl ere skud på mål bi­dra­ger med lidt me­re til hol­dets sej­re end de­res hold­kam­me­ra­ter. Og­så i Cham­pions Le­ague. FC Bar­ce­lo­na Må­l­kon­ge: Afl eve­rings­kon­ge:

Ta­ck­le­kon­ge:

In­ter­cep­tions ( bol­dero­brin­ger):

Oplægs­kon­gen:

I dag ved frokost­tid er der lod­træk­ning til Cham­pions Le­agu­es se­mi­fi na­ler i schweizi­ske Ny­on, hvor FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Bay­ern Mün­chen og Ju­ven­tus er med i bow­ler­ne - ik­ke mindst tak­ket væ­re dis­se spil­le­re, der iføl­ge sta­ti­stik­ker­ne ba­re bi­dra­ger med lidt me­re in­den for de­res fel­ter. Re­al Madrid Må­l­kon­ge: Afl eve­rings­kon­ge:

Ta­ck­le­kon­ge: In­ter­cep­tions ( bol­dero­brin­ger):

Oplægs­kon­gen:

Lio­nel Mes­si - 8 mål

Ser­gio Busquets - 94,8 pro­cent suc­ces­ful­de afl eve­rin­ger. ( 400 af 422 afl eve­rin­ger til en med­spil­ler)

Ser­gio Busquets - 3,4 vel­lyk­ke­de ta­ck­lin­ger

per kamp Ser­gio Busquets - 2,3 per kamp

An­drés Inies­ta - 4 as­si­ster Cri­sti­a­no Ro­nal­do - 8 mål

To­ni Kroos - 95 pro­cent suc­ces­ful­de afl eve­rin­ger. ( 699 af 736 afl eve­rin­ger til en med­spil­ler)

Isco - 3,1 vel­lyk­ke­de ta­ck­lin­ger per kamp

Fo­to: AFP/ EPA

mcs@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.