DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOL­LAND EER­STE DIVISIE, KLOK­KEN 20: 00 FC EIND­HO­VEN VIN­DER KAM­PEN

Fra tid til an­den kan vi ik­ke dy os for i dis­se spal­ter at ser­ve­re nog­le helt vil­de vin­der­kupo­ner.

En af årets ab­so­lut fræk­ke­ste vin­der­kupo­ner stod en Ti­pi­co- kun­de for, da han ram­te ik­ke fær­re end 28 kam­pe li­ge på til od­ds 10.504. Med en ind­sats på 35 kro­ner var der i alt 373.432 kro­ner til ud­be­ta­ling ved kas­se ét.

Op­skrift en var end­da gan­ske sim­pel - i al­le 28 kam­pe hav­de kun­den nem­lig spil­let på, at der vil­le bli­ve sco­ret i før­ste halv­leg og der var valgt kam­pe fra he­le Eu­ro­pa.

En spe­ci­el tak er der gi­vet­vis til Martin Brait­hwai­te, som med sit mål for Toulou­se ude mod Lo­ri­ent sik­re­de et rig­tigt tegn i den kamp, li­ge­som der og­så skul­le bru­ges et par over­tids­scor­in­ger i blandt an­det dan­skero­p­gø­ret mel­lem Gu­in­gamp og Evi­an, før den fan­ta­sti­ske kupon gik hjem og de 28 kam­pe var rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.