1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I Hol­lands næst­bed­ste ræk­ke nær­mer man sig af­slut­nin­gen på den fj er­de pe­ri­o­de, som ud­lø­ser en slut­spils­bil­let til vin­de­ren. Hjem­me­hol­det fra FC Eind­ho­ven sik­rer sig sej­ren med tre po­int i aft en og med tan­ke på, at hol­det har vun­det 15 af 17 hjem­me­kam­pe i sæ­so­nen ind­til vi­de­re, så vil det væ­re mær­ke­ligt om man kik­ser mod FC Oss. Gæ­ster­ne har al­le­re­de vun­det tred­je pe­ri­o­de og har af sam­me grund set tem­me­lig mo­ti­va­tions­lø­se ud i de sid­ste par uger, der er endt med tre ne­der­lag i træk. Kom­forta­bel hjem­me­sejr i ven­te.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.