3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er helt op­lagt at gå eft er uaf­gjort i det­te op­gør. Det var nem­lig helt ty de­ligt, at Es­b­jerg mod Ran­ders gik ben­hårdt eft er det ene po­int i en me­get be­gi­ven­heds­løs kamp, og eft er FCV- sej­ren over AaB er nedryk­nings­stre­gen plud­se­lig ik­ke så langt væk. Det er den hel­ler ik­ke for OB, som mod Søn­derjy­ske og­så spil­le­de en kamp med lav ri­si­ko og med to ru­ti­ne­re­de træ­ne­re i form af Ni­els Fre­de­rik­sen og Ove Pe­der­sen vil det un­dre me­get, om ik­ke ud­gangs­punk­tet hér var sik­ker­hed frem­for alt og at ét po­int egent­lig ik­ke er så dår­ligt end­da.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.