OR SKAT­TE­PEN­GE

Mø­de til valg­kamp

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 26. APRIL 2015

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer Jesper Pe­ter­sen me­ner, at det soree re­gions­rå­ds­mø­de ud­vik­le­de sig til et rent valg­mø­de for Ven­stre.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.