5 mio. kr. til nød­hjælp i Ne­pal

BT - - NAF ER -

Of­re­ne for jord­s­kæl­vet i Ne­pal får støt­te fra Dan­mark.

Ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jensen ( S) op­ly­ser, at re­ge­rin­gen har åb­net for en pul­je på 5 mio. kr., som dan­ske nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner kan bru­ge til hjæl­pe­ar­bej­de i Ne­pal.

» Det er en for­fær­de­lig ka­ta­stro­fe med over 1.000 dræb­te. Fo­re­lø­big har vi ik­ke det en­de­li­ge over­blik over si­tu­a­tio­nen, men når vi får det, vil vi over­ve­je, om der er brug for yder­li­ge­re hjælp, « si­ger mi­ni­ste­ren. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.