Dan­sker måt­te lø­be for li­vet

BT - - NAF ER - Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ ber­ling­s­ke. dk

DOM­ME­DAG

En dansk bjerg­be­sti­ger undslap med nød og næp­pe lavi­ner på Mo­unt Eve­rest som føl­ge af jord­s­kæl­vet i Ne­pal.

Den dan­ske bjerg­be­sti­ger Car­sten Lil­le­lund Pe­der­sen måt­te lø­be for li­vet, da jord­s­kæl­vet ud­lø­ste fle­re lavi­ner på Mo­unt Eve­rest. Car­sten Lil­le­lund Pe­der­sen hav­de de se­ne­ste da­ge op­holdt sig i Camp 1, be­lig­gen­de i 6.000 me­ters høj­de. Men da ham og en bel­gisk bjerg­be­sti­ger skul­le ak­kli­ma­ti­se­re sig på bjer­get, be­væ­ge­de de sig ned mod ba­secamp læn­ge­re ne­de på det fryg­te­de bjerg. Det var på vej der­til, de hør­te lavi­ner­nes ra­sen.

Car­sten Lil­le­lund Pe­der­sen måt­te lø­be for sit liv, da et jord­s­kælv ud­lø­ste lavi­ner på Mo­unt Eve­rest. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.