Ta­ske spær­re­de Vo­jens Sta­tion

BT - - NF DER -

En ef­ter­ladt ta­ske på Vo­jens Sta­tion i det syd­jy­ske fik i går for­mid­dag myn­dig­he­der­ne til at spær­re sta­tio­nen af og stand­se tog­tra­fik­ken. Am­mu­ni­tions­ryd­ning­s­tje­ne­sten an­kom til sta­tio­nen for at un­der­sø­ge ta­sken nær­me­re. Ta­sken vi­ste sig dog blot at in­de­hol­de sport­støj, op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. Der­ef­ter blev der igen åb­net for tog­tra­fik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.