INS HEN­RIK ’ Han kun­ne godt ha­ve væ­ret ude at vin­ke’

On­nin­gen

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 26. APRIL 2015 JAN PANITZSCH 50 ÅR, SELV­STÆN­DIG BLIK­KENSLA­GER: » Nej, han kan ik­ke ha­ve haft in­flu­en­za, hvis han kun­ne ta­ge af sted da­gen ef­ter. Det tror jeg ik­ke. Har man en slem in­flu­en­za, så går der nog­le da­ge, før krop­pen er klar igen. « Svig­te­de han Dron­nin­gen? » Ja, det sy­nes jeg. Han kun­ne godt ha­ve væ­ret ude at vin­ke sam­men med hen­de. Det kan og­så godt væ­re, at han fø­ler sig lidt for­slå­et af at væ­re den sid­ste i ræk­ken he­le ti­den. «

MA­RIE JE­DIG

23 år, mo­de­blog­ger: » Hvis jeg hav­de haft in­flu­en­za, hav­de jeg ik­ke kun­ne rej­se da­gen ef­ter. Jeg tror ba­re ik­ke, at han kun­ne mag­te fød­sels­da­gen. Det kan jeg og­så godt for­stå, for­di det er stort se­tup. «

» Det kræ­ver me­get, og man skal væ­re på he­le ti­den. På den må­de tror jeg, det kan væ­re sinds­sygt hårdt at væ­re en del af kon­ge­hu­set, og man kan ik­ke al­tid selv væl­ge si­ne go­de da­ge. Det tror jeg og­så, at Dron­nin­gen for­står. «

MICHELLA LAU­RA MAD­SEN

23 år, web­jour­na­list: » Nej, jeg tror ik­ke, at han var syg. »

» Men jeg sy­nes ik­ke, han svig­te­de. Det var en lang­truk­ken fød­sels­dag, og det er fair nok at si­ge, at man ik­ke kan væ­re med til det he­le. Det vil­le jeg godt kun­ne for­stå, hvis det var min fød­sels­dag, og min part­ner der hav­de det så­dan. De har væ­ret sam­men i man­ge år, og de la­ver man­ge ting sam­men. Så det har Dron­nin­gen sik­kert for­stå­el­se for. «

ANET­TE BAR­TELS

64 år, ef­ter­løns­mod­ta­ger: » Hvis prins Hen­rik si­ger, at han er syg, så er det, for­di han er syg. Jeg tror på ham. Jeg var og­så rejst af sted, selv­om jeg var sløj, hvis jeg hav­de plan­lagt en rej­se. »

» Så nej, jeg sy­nes ik­ke, at han svig­te­de Dron­nin­gen ved at mel­de af­bud. «

kaak/ Fo­tos: Nils Meilvang

BT var lør­dag på ga­den for at få dan­sker­nes vur­de­ring af prins Hen­rik fød­sels­dags­af­bud og ef­ter­føl­gen­de Ve­ne­dig- tur. Og prins Hen­rik hen­ter me­re for­stå­el­se på ga­den end i da­gens Gal­lu­pun­der­sø­gel­se, selv om ho­ved­par­ten al­li­ge­vel ik­ke tror på hans in­flu­en­za- hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.