Mer på ba­nen

Vin­der til at frem­stå uvi­den­de om fod­bold, bli­ver gjort til skam­me, det er der fle­re og fle­re kvin­der, der gør

BT - - FRITID -

Her ses J e a n n e G a m m e l - gaard, født i 1973 og har spil­let, si­den hun var 12. Er li­ge b e g y n d t på Fremad Ama­ger og spil­le­de tid­li­ge­re cen­tral midt

SØN­DAG 26. APRIL 2015 DBU Sjæl­land op­le­ver et boom i an­tal­let af mod­ne kvin­der, der mel­der sig på fod­bold­ba­nen un­der de så­kald­te old girls- hold. Fo­to: Sa­ra Gang­sted Her ses Tri­ne Gjel­fort på 32 år, der har spil­let fod­bold i man­ge år. Holdt en pau­se i et par år og b e g y n d t e på old girls­hol­det for nog­le år si­den. Spil­ler cen­tral midt på ba­nen. Her ses Je­a­net Bis­gaard på 48 år. Har spil­let for man­ge år si­den og er h o l d l e d e r . Hun fun­ge­rer som en ’ al­l­ro­un­der’ på ba­nen u n d t a g e n må­l­mand. Her ses Ni­na Andersen på 39 år. Hun be­gynd­te i novem­ber på hol­det og ved end­nu ik­ke, hvor hun spil­ler på ba­nen.

Her ses Sti­ne Andersen på 36 år. Be­gynd­te til fod­bold for tre år si­den. Og spil­ler ven­stre midt på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.