Et og en rum­fær­ge

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Den ame­ri­kan­ske præst Cre­flo Dol­lar er én af USAs ri­ge­ste og mest po­pu­læ­re præ­ster. Og in­gen un­dre­de sig, da han for ny­lig bad sin fat­ti­ge me­nig­hed spyt­te i kas­sen, så han kun­ne an­skaf­fe sig en ny pri­vatjet. Fo­to: Wiki

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.