Dr. Dol­lar præ­di­ker in­to­le­ran­ce

BT - - NYHEDER - Po­ke­mon - ho­mo­seksu­el hjer­ne­vask? Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: Fra teg­ne­fil­men

HO­MO­SEKSU­EL­LE

Iføl­ge CNN me­ner næ­sten 70 pro­cent af USAs sor­te be­folk­ning over 30 år, at ho­mo­seksu­a­li­tet er en synd. Og præ­sten Cre­flo Dol­lar er be­stemt ik­ke med til at gø­re sa­ger­ne bed­re.

Li­ge­som sin til­sva­ren­de po­pu­læ­re ( og sten­ri­ge) kol­le­ga fra sta­ten North Ca­ro­li­na, Ed­die Long, me­ner Cre­flo Dol­lar så­le­des, at ho­mo­seksu­a­li­tet er et valg. Og li­ge­som mil­li­o­ner af an­dre ame­ri­ka­ne­re me­ner han, at bøs­ser og les­bi­ske kan ’ ku­re­res’.

Og for at gø­re sa­ger­ne end­nu me­re ab­sur­de, har Cre­fo Dol­lar og­så sin helt egen te­o­ri om, hvor­for an­tal­let af ho­mo­seksu­el­le an­gi­ve­ligt er ste­get.

» Det var den ja­pan­ske teg­ne­se­rie ’ Po­ke­mon’, der sat­te op­svin­get i gang, Ash og hans bøs­se­de ven­ner for­vand­le­de sto­re de­le af en ge­ne­ra­tion af un­ge i 80er­ne og 90er­ne til ho­mo­seksu­el­le, « si­ger Cre­flo Do­lar så­le­des.

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma har ved fle­re lej­lig­he­der for­søgt at på­ta­le ho­mo­fo­bi­en blandt USAs sor­te. Men så­læn­ge præ­ster som Cre­flo Dol­lar præ­di­ker de­res in­to­le­ran­ce, bli­ver det svært at æn­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.