Val­nøds- di­a­mant solgt for 153 mil­li­o­ner kro­ner

BT - - NAF DER -

Man si­ger, at di­a­man­ter er en pi­ges bed­ste ven. Og det kan væ­re der er no­get om snak­ken, når det hand­ler om den di­a­mant, der i tirs­dags blev solgt til et ju­vel­salg i New York i So­t­he­bys auk­tions­hus.

En 100 ka­rats di­a­mant, på stør­rel­se med en val­nød, blev nem­lig solgt for den net­te sum af 153 mil­li­o­ner kr.

Det kæm­pe­mæs­si­ge be­løb er dog ik­ke re­kord for en di­a­mant, da en kra­bat på 118 ka­rat blev solgt for 212 mil­li­o­ner kr. i 2013 i Hong­kong.

Scan ko­den og se vi­deon af den vil­de di­a­mant på bt. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.