170- årig champag­ne sta­dig god

BT - - NYHEDER -

Fran­ske og ty­ske for­ske­re har fær­di­g­a­na­ly­se­ret 170 år gam­mel champag­ne, der blev fun­det i et skibsvrag i 2010. De har til­med smagt på fl asker­ne, og på trods af sin hø­je al­der var champag­nen i over­ra­sken­de god form, for­tæl­ler for­sker­ne. Det skyl­des fl asker­nes frem­ra­gen­de prop­per.

» Det er helt fan­ta­stisk, at de har holdt så læn­ge. Det er jo na­turkork, og det vil­le væ­re in­ter­es­sant at vi­de, hvor­dan dis­se prop­per har kun­net hol­de sig over så lang tid, « si­ger vin­for­ske­ren Je­an- Yves Ling­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.