Der­for knæk­ker fi ngre

BT - - NYHEDER -

Når du ’ knæk­ker’ fi ngre, op­står der et mel­lem­rum i den væ­ske, du har i led­dene mel­lem knog­ler­ne. Det vi­ser ca­na­di­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Al­ber­ta, der i et nyt stu­die har kig­get på knæk­ken­de fi ngre i en MRI- skan­ner.

» Det er lidt, som når man ska­ber et vaku­um. Når led­det bli­ver strakt i hver sin en­de, så er der plud­se­lig ik­ke nok væ­ske til at fyl­de led­det helt ud, og det ska­ber et hul, som la­ver ly­den, « si­ger pro­fes­sor Greg Kaw­chuk fra Uni­ver­si­ty of Al­ber­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.