Char­lot­te BIRCOW NÆSS- SCH­MIDT

BT - - SØNDAG -

Hvad sker der for dig, hvis du ik­ke mo­tio­ne­rer en hel uge? Hvem er dit for­bil­le­de? Hvad for­try­der du, du ik­ke har gjort?

53, Fored­rags­hol­der og fol­ke­tings­kan­di­dat for LA

Vi bli­ver gla­de­re men­ne­sker, for mo­tio­nen på­vir­ker bå­de krop og sind. Vi skal hu­ske, vi er pat­te­dyr og skabt til at be­væ­ge os. Vi er ik­ke skabt til at sid­de ned ot­te ti­mer om da­gen. Så glæ­der jeg mig til at kom­me i gang igen, for jeg kan mær­ke, at jeg bli­ver træt og mang­ler ener­gi. Jeg har al­drig rig­tig haft for­bil­le­der, men al­tid syn­tes at jeg kun­ne hen­te in­spira­tion hist og pist, og su­get god og sund vi­den til mig fra man­ge in­ter­es­san­te men­ne­sker Ik­ke no­get, for så hav­de jeg jo gjort det an­der­le­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.