Dan­marks stør­ste for­mu­er

BT - - SØNDAG -

7.

8.

4.

9.

Fa­mi­li­en Clau­sen, Dan­foss. Her Jør­gen Mads Clau­sen med ko­nen Anet­te Nøhr Clau­sen.

Lars Lar­sen, Jysk- kon­cer­nen.

Fa­mi­li­en Kirk Jo­han

sen, Kirk Ka­pi­tal ( tidl. Le­go). Her So­fie Kirk Kri­sti­an­sen.

6. Fa­mi­li­en Mc- Kin­ney Møller, A. P. Møl­lerMær­sk. Her Ane Mær­sk Mc- Kin­ney Ug­g­la.

Fa­mi­li­en Top­søe, Hal­dor Top­søe. Her Hen­rik Top­søe.

Fa­mi­li­en Foss, Foss A/ S. Her Nils Foss og Pe­ter Foss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.