HAR DU MI­STET LY­STEN TIL DIN PART­NER?

BT - - SØNDAG -

» Skat, det er ik­ke mig. Det er dig. « Det kan væ­re ual­min­de­lig svært at for­tæl­le sin part­ner, at man ik­ke læn­ge­re har lyst til sex med ved­kom­men­de. Web­s­e­xo­log og par­te­ra­pe­ut Maj Wis­mann gi­ver her fem go­de råd om at kom­me igen­nem den sår­ba­re si­tu­a­tion. tig til­stand. Er din mang­len­de se­xlyst for­bi­gå­ren­de? El­ler er det no­get, der skal ita­le­sæt­tes? Går det over af sig selv, er det fi nt. Men hvis ik­ke, skal det ita­le­sæt­tes. Spørg dig selv, hvad der gør, at du har mi­stet ly­sten i par­for­hol­det. Det kan væ­re, din part­ner har ta­get på el­ler har tabt sig, har dår­lig ån­de el­ler ik­ke lyt­ter til, hvad du si­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.