IK­KE KUN FOR KVIN­DER

BT - - SØNDAG -

Mænd kan sag­tens li­de af mang­len­de lyst,

og det er der rig­tig man­ge mænd, der gør. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der ik­ke er fl ere mænd i det­te år­ti end i år­ti­et før, der li­der af mang­len­de se­xlyst, men det er ble­vet me­re ’ le­galt’ at si­ge det højt i dag. Bå­de blandt mænd og kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.