– SÅ­DAN TA­CK­LER I SI­TU­A­TIO­NEN

BT - - SØNDAG -

Når I skal ha­ve den svæ­re snak, er det bed­re at ta­ge til­løb end at smi­de sve­sken på di­sken. Spil en bold op i luft en og sig: ’ Vo­res se­xliv er ik­ke, hvad det har væ­ret. Skal vi fi nde ud af, hvad vi tæn­der på? det er ik­ke fair over for part­ne­ren at hol­de sin mund, for så har part­ne­ren ik­ke mu­lig­hed for at gø­re no­get ved det. Kig dig selv dybt i øj­ne­ne og stil dig selv de sam­me spørgs­mål. Kan du gø­re no­get an­der­le­des? Har du æn­dret dig? Må­ske er det din part­ner, der er pro­ble­met. Men må­ske lig­ger no­get af år­sa­gen hos dig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.