HAR DU SET MIN PO­TENS?

BT - - SØNDAG -

Da Se­xo­lo­gisk Kli­nik på Rigs­ho­spi­ta­let åb­ne­de i 1986,

op­søg­te ba­re tre mænd kli­nik­ken i lø­bet af ét år på grund af ned­sat se­xlyst. I 2007 blev 29 mænd, der søg­te be­hand­ling for svig­ten­de lyst til sex, hen­vist til kli­nik­ken. I dag kom­mer om­kring en tred­je­del af samt­li­ge hen­ven­del­ser om lyst­pro­ble­mer fra mænd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.