’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan Laur­sen

Jeg sy­nes, der er et lil­le gen­nem­brud i gang nu med man­ge, som og­så har spil­let ung­doms­fod­bold

» Med tre po­int kom­mer vi op og blan­der os med Brønd­by og Ran­ders. Det er selv­føl­ge­lig den plads ( tred­je­plad­sen, red.), vi går eft er, « si­ger Marcon­des, der kun­ne se det un­ge stop­per­par An­dreas Max­sø og Pa­scal Gre­gor, beg­ge 21 år, luk­ke af i FCN- de­fen­si­ven. Spil­le­re, der i sid­ste we­e­kend mod FC Kø­ben­havn var en del af den yng­ste star­tel­le­ver i Su­per­liga- sæ­so­nen med en gen­nem­snitsal­der på 22 år og 41 da­ge. Og som me­get vel kan en­de på blok­ken over in­ter­es­sen­ter em­ner i den hol­land­ske klub He­e­ren­ve­en, der hav­de sendt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.