ME­RE FU­SER

Ste­ve Ger­rards hi­sto­ri­ske milepæl med 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRE­MI­ER LE­AGUE for Li­ver­pool, da han og hold­kam­me­ra­ter­ne måt­te nø­jes med 0- 0 på ude­ba­ne mod West Bromwich Al­bion. Den 34- åri­ge kluble­gen­de star­te­de in­de, da han sat­te sin vil­de re­kord. Han er blot den tred­je spil­ler i Li­ver­pool, som har spil­let 500 kam­pe i den rø­de trø­je. I Pre­mi­er Le­agu­e­æra­en er han kun over­gå­et af Ja­mie Car­rag­her, der har spil- let 508 kam­pe for Li­ver­pool. Ian Cal­lag­han har spil­let he­le 640 kam­pe i åre­ne 1960- 78.

Ste­ven Ger­rard kan i we­e­ken­den se frem til at bli­ve hyl­det af Pro­fes­sio­nal Foot­bal­lers’ As­so­ci­a­tion for si­ne Pre­mi­er Le­ague- me­rit­ter. Det bli­ver han sam­men med Frank Lampard, som li­ge­som Ger­rard fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i USA ef­ter sæ­so­nen. Her har den man­ge­åri­ge Li­ver­pool­kap­ta­jn skre­vet un­der på en af­ta­le med LA Ga­laxy.

No­gen sær­lig hyl­dest fortje­ner hver­ken Ger­rard el­ler re­sten af Li­ver­pool- hol­det for gårs­da­gens kamp på ude­ba­ne mod West Bromwich Al­bion. Trods ad­skil­li­ge mu­lig­he­der, hvor et skud på over­lig­ge­ren af Ma­rio Ba­lo­tel­li var en af dem, for­må­e­de Li­ver­pool ik­ke at sco­re i kam­pen. Ste­ven Ger­rard hav­de selv en god mu­lig­hed i før­ste halv­leg, hvor han tog et fris­park om-

Han har slidt og slæbt i Li­ver­pools rø­de trø­je, men ju­bilæums­fe­sten ude­blev for Ste­ven Ger­rard i en fe­sen 0- 0- ga­ber på The Hawt­horns i West Bromwich. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.