NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KJÆR & CO KØRT OVER I PA­RIS

WAT­FORD KLAR TIL PRE­MI­ER LE­AGUE

Lil­les kamp på Parc des Prin­ces i går bli­ver næp­pe en af dem, dan­ske Si­mon Kjær vil se til­ba­ge på med sær­lig stolt­hed. Den dan­ske lands­holds­for­sva­rer fik al­le­re­de gult kort ef­ter seks mi­nut­ter i et rysten­de usik­kert Lil­le- for­svar, som måt­te se fi­re kas­ser gå ind - i før­ste halv­leg! I an­den halv­leg skru­e­de Pa­ris Saint- Ger­main - som sta­dig var uden ka­ran­tæ­ne­ram­te Zla­tan Ibra­him­ovic - ned for ka­den­cen og nø­je­des med at sco­re to mod LIl­les ene til slut­re­sul­ta­tet 6- 1. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.