Jo­aquim Rodr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - A EP P, AF to: Fo

Chan­ce­vur­de­ring:

Chan­ce­vur­de­ring:

Chan­ce­vur­de­ring:

Team Mo­vistar Den eks­plo­si­ve spa­ni­er må be­trag­tes som den stør­ste fa­vo­rit i et tæt fa­vo­rit­felt. Selv­om al­de­ren har ta­get no­get af brod­den på eks­plo­si­vi­te­ten, er den 36- åri­ge ryt­ter i su­per­form li­ge nu. Se­ne­st vandt han Flé­che Wal­lo­ne. Etixx- Qui­ck Step Den 24- åri­ge po­lak er for al­vor i vin­der­form det­te for­år. Sid­ste uge vandt han Am­stel Gold Ra­ce for­an Alejan­dro Val­ver­de. Og den un­ge ver­dens­me­ster kan me­get vel gø­re det igen i dag. Team Ka­tusha End­nu en eks­plo­siv spa om sin lands­mand Valv fle­re gan­ge, men al­drig mål vil væ­re at stik­ke på da chan­cer­ne i spur­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.