Lær­lin­gen slår læ­re­meste­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har i sa­gens na­tur væ­ret me­get om­talt, at Pep Gu­ar­di­o­la ven­der til­ba­ge til Bar­ce­lo­na med sit nye mand­skab FC Bar­ce­lo­na.

Men skal man tro book­ma­ker­ne, så bli­ver det ik­ke no­get lyk­ke­ligt gen­syn med Camp Nou. For de tror nem­lig på, at lær­lin­gen Lu­is En­rique får sko­v­len un­der sin gam­le læ­re­me­ster og hold­kam­me­rat.

I hvert fald gi­ver man blot od­ds 1,80 som hø­jest på, at Bar­ce­lo­na kva­li­fi ce­rer sig til fi na­len, mens der er over to gan­ge pen­ge­ne at hen­te sig på en fi na­le til Bay­ern Mün­chen.

I den an­den se­mi­fi na­le er Re­al Madrid ret så kla­re fa­vo­rit­ter. Her kan man blot sco­re sig om­kring 1,40 på, at det span­ske stor­hold at­ter er at fi nde i fi na­len, mens Ju­ven­tus er at fi nde i tre gan­ge pen­ge­ne el­ler me­re, hvis man tror på, at de kan sny­de Re­al Madrid og nå fi na­len i Ber­lin.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.