1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør i Tor­i­no, hvor det ik­ke vir­ker helt op­lagt, at Ju­ven­tus skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter. Selv­føl­ge­lig er Ju­ven­tus i en klas­se for sig, men spørgs­må­let er, hvor me­get de sat­ser på den­ne kamp - de er bå­de i po­kal­fi na­len og i se­mi­fi - na­len i Cham­pions Le­ague og har re­elt set vun­det mester­ska­bet. Clau­dio Mar­chi­sio er til­med i ka­ran­tæ­ne, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bed­re, og så er Tor­i­no fak­tisk i frem­ra­gen­de form. De har blot tabt to af de se­ne­ste 18 kam­pe, og var me­get tæt på po­int i den om­vend­te kamp. Så prøv et spil på, at Tor­i­no får po­int i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.