1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner ik­ke no­gen må­l­fest i Vi­go i aft en. Op­gø­re­ne mel­lem de to en­der nem­lig oft e må­l­fat­tigt - fak­tisk er det blot sket én gang i de se­ne­ste 10 ind­by­des op­gør i Vi­go, at der har væ­ret me­re end tre mål. Der­til kom­mer, at Ga­reth Ba­le, Ka­rim Ben­ze­ma og Luka Mod­ric al­le er ude med ska­der, hvil­ket svæk­ker Re­al- off en­si­ven vold­somt, og i for­vej­en har Re­als målsnit på frem­med græs væ­ret vold­somt ned­ad­gå­en­de med 10 ud af 11 kam­pe med mak­si­malt tre mål. Så det lig­ner en me­re end god­kendt be­ta­ling på mak­si­malt tre mål i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.