For­gyldt eft er skils­mis­sen

BT - - NYHEDERF -

Eft er skils­mis­sen i 2004 vedt­og Fol­ke­tin­get, at gre­vin­de Ale­xan­dra skul­le be­ta­les af den dan­ske stat, og hun fi k der­med sin egen post på fi nans­lo­ven. Loven blev ved­ta­get af et stort fl er­tal. Kun SF og En­heds­li­sten stem­te imod.

Po­li­ti­ker­ne var den­gang op­sat­te på at sik­re Ale­xan­dra ’ et vær­digt liv’, og der var kun lo­vord ti­l­overs for Ale­xan­dras ar­bejds­ind­sats.

For­u­den år­pen­ge fi k Ale­xan­dra og­så et hus på Sva­ne­møl­le­vej på Øster­bro i Kø­ben­havn foræ­ret af prins Joachim. Hu­set, som der ik­ke var gæld i, var den­gang 7,25 mio. kr. værd.

Kri­tik ta­ger til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.