Kan Bla­ch­man ge­nind­fø­re det go­de na­bo­skab i Dan­mark?

BT - - DEBAT -

Thomas Bla­ch­man vil be­kæm­pe en­som­he­den i Dan­mark ved at styr­ke fæl­les­ska­bet blandt de men­ne­sker, vi bor iblandt – så na­bo­er ses, spi­ser sam­men, hjæl­per hin­an­den og ind­går i et stør­re fæl­les­skab. I det­te af­snit be­sø­ger Thomas op­gang 37 i Hø­je Gladsaxe. Kan han få gang i det go­de na­bo­skab, så in­gen skal sid­de iso­le­ret i en­som­hed?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.