Gangster­ne fra øst

BT - - DEBAT -

Da Ru­mæ­ni­en og Bul­ga­ri­en kom med i EU i 2007, var kri­tik­ken mas­siv. Nu vil­le Dan­mark bli­ve over­svøm­met af øst­eu­ro­pæ­i­ske kri­mi­nel­le, der kun tog her­til for at stjæ­le og svind­le. Og kri­ti­ker­ne fi k ret! An­tal­let af sig­tel­ser mod ru­mæn­ske stats­bor­ge­re er eks­plo­de­ret og me­re end for­doblet. Ale­ne ud­gift en til øst­eu­ro­pæ­i­ske kri­mi­nel­le, der af­so­ner her i lan­det, lø­ber op i 200 mio. kr. om året.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.