Kon­ser­va­ti­ve trængs­ler

BT - - DEBAT -

Dan­sker­ne er go­de til at gen­nem­skue, om par­ti­er­ne har re­el­le po­li­ti­ske for­slag på hyl­der­ne. Vej­en til K- frem­gang, og til blå frem­gang i øv­rigt, kræ­ver, at par­ti­er­ne tør for­tæl­le om de upo­pu­læ­re valg og re­for­mer, der lig­ger og ven­ter, når hul­let i dansk øko­no­mi vi­ser sig eft er 2020, i takt med at de­mo­gra­fi en ra­di­kalt æn­dres.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.