G EF­TER FOGS DØD Det jag­ter de Salæ­rer for 15 mio.

Rs guld 12,9 mio. 10,5 mio.

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 27. APRIL 2015 Alt i alt er der ejendomme til salg på Jan Fogs hjem­mesi­de for 497.380.000 kr.

34 af ejendommene er til salg i Dan­mark for en sam­let sum på 425.830.000 kr. To ejendomme er til salg i Frank­rig til 61 mio. kr. To ejendomme i Fi­lip­pi­ner­ne til 1.050.000 kr, mens der er en ejen­dom til salg i Ita­li­en til 9,5 mio. kr. I et tid­li­ge­re in­ter­view med BT, har Jan Fog ud­talt, at han ta­ger tre pct. i salær. Står det til tro­en­de, er der alt­så et fik­tivt salær for 14.921.400 kr. i Jan Fogs kar­to­tek.

Der er dog fle­re for­be­hold. Det er ik­ke al­tid sik­kert, at al­le ejendomme op­træ­der på hjem­mesi­den. Bl. a. kan der væ­re øn­sker om diskre­tion. Det er hel­ler ik­ke sik­kert, at al­le ejendommene vil­le kun­ne bli­ve solgt til den ud­bud­te pris.

Jan Fog hav­de en en suc­ces­fuld for­ret­ning, hvor han solg­te hu­se i lan­dets dy­re­ste om­rå­de nord for Kø­ben­havn. Des­u­den solg­te Jan Fog hu­se i Fi­lip­pi­ner­ne, Ita­li­en og rig­mand­s­pa­ra­di­set Côte d’Azur i Syd­frank­rig. kaak, ufjo

Jæ­gers­borg Al­le tæt ved Bern­stof­f­spar­ken i Char­lot­ten­lund. Pris: 12,9 mio. kr. Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Luksus­lej­lig­hed på Tu­borg Bou­le­vard. Pris: 10,5 mio. kr. Fo­to: Nils Meilvang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.