’’

BT - - NF ER - Ri­chard Troels Lionheart, psy­ko­log

Det er hjer­teskæ­ren­de og ut­ro­lig svært for for­æl­dre­ne. De har på en må­de mi­stet beg­ge børn. Den ene er død, og den an­den er morderen

Ri­chard Troels Lionheart er kli­nisk psy­ko­log og psy­ko­a­na­ly­ti­ker, og han me­ner, at dat­te­rens drab på sin sto­re- i det. Det er helt na­tur­ligt, hvis man får den slags tan­ker. De står i en kom­pli­ce­ret kri­se, og det er no­get, de skal ar­bej­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.