’’

BT - - NF ER -

Du er nødt til at se, hvor man­ge voks­ne der er per barn. I dag er der 3,5 børn per vok­sen i vug­ge­stu­en og 6,7 børn per vok­sen i bør­ne­ha­ven

So­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) hæf­ter sig i Po­li­ti­ken ved, at sam­ti­dig med at an­tal­let af pæ­da­go­ger i in­sti­tu­tio­ner er fal­det, er

an­tal­let af børn det og­så

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.