16- årig i spid­sen for ele­ver

BT - - NF ER -

Det er frem­over Sil­ke J. Fogel­berg, der skal fø­re or­det for lan­dets sko­le­e­le­ver. Fore­nin­gen Dan­ske Sko­le­e­le­ver holdt i går ge­ne­ral­for­sam­ling, og her blev den 16- åri­ge fyn­bo valgt som ny for­mand. Hun går til dag­lig i 9. klas­se på Hun­derup­sko­len i Oden­se og vil fort­sat kæm­pe for, at ele­ver­ne ind­dra­ges i de­bat­ten om den ud­skæld­te fol­ke­sko­lere­form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.