Om­buds­mand træk­ker sig fra sag

BT - - NF ER -

Om­buds­man­den, Jør­gen Steen Sø­ren­sen, har truk­ket sig fra be­hand­lin­gen af kla­ge­sa­gen om en flyt­te­mand, som blev an­holdt i 2009 un­der kli­ma­top­mø­det i Kø­ben­havn mistænkt for ter­r­o­ris­me, hvor det dog hur­tigt stod klart, at han var uskyl­dig, skri­ver Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.