Vin­de­ren træ­ner ta­len­ter fra s

BT - - NF ER - Cas­per Vind Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

SEJR

Wil­li­am Morwa­be gen­tog sid­ste års sejr i Dan­marks æld­ste halv­ma­ra­ton, BT Halv­ma­rat­hon.

Den 28- åri­ge ke­ny­a­ner lå de før­ste 18 ki­lo­me­ter i hæ­le­ne på sven­ske Ad­ha­nom Abra­ham, men ryk­ke­de for­bi ham tre ki­lo­me­ter før må­let på Rund­for­bi Sta­dion på en stærk fi­nish og blev en sik­ker vin­der i 1.05.12 med en mar­gin på 34 se­kun­der.

» Det var dej­ligt at væ­re til­ba­ge. Jeg kan li­de lø­bet og stem­nin­gen og kom­mer ger­ne igen, « si­ger en glad Wil­li­am Morwa­be ef­ter et taktisk løb.

Cas­per Vind har cystisk fi­bro­se og var ved at op­gi­ve ef­ter syv ki­lo­me­ter, men figh­te­de sig i mål. Fo­to: Jens Astrup

Wil­li­am Morwa­be vin­der for an­det år i træk BT Halv­ma­rat­hon. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.