Ma­ra­ton­kvin­den tog den hal­ve

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

KILOMETERGAL

Det er nok ik­ke så­dan, man skal for­be­re­de sig til BT Halv­ma­rat­hon, men ma­ra­ton­kvin­den An­net­te Fredskov er hel­ler ik­ke helt al­min­de­lig.

Tors­dag og fre­dag løb hun ma­ra­ton, lør­dag tog hun en slap­per. Og så var hun el­lers klar til gårs­da­gens 21 ki­lo­me­ter fra Kon­gens Lyng­by til Nærum.

For at det ik­ke skal væ­re løgn, lø­ber hun ma­ra­ton igen man­dag i den 300. ud­ga­ve af Fredskov Ma­rat­hon. Når man hø­rer, at den 43- åri­ge lø­ber fra Næst­ved er iden­tisk med kvin­den, som i 2012/ 13 løb 366 ma­ra­ton­løb på et år og sled 20 par lø­be­sko op på de 15.443 ki­lo­me­ter, for­står man det må­ske.

» Det var mit før­ste BT Halv­ma­rat­hon. Der var en fan­ta­stisk stem­ning ude på ru­ten, og det var må­ske og­så der­for, jeg løb bed­re end ven­tet, « sag­de An­net­te Fredskov, da hun kom i mål i ti­den 1.45.51.

Når hun 24. maj lø­ber Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon, fejrer hun et ene­stå­en­de ju­bilæum. Det er hen­des ma­ra­ton nr. 600.

Blandt del­ta­ger­ne i BT Halv­ma­rat­hon var og­så kok­ken og den ga­stro­no­mi­ske iværk­sæt­ter Claus Mey­er, som kom i mål i 1.48.04.

Fod­bol­dens Spil­ler­for­e­ning var re­præ­sen­te­ret med et stærkt hold, og di­rek­tø­ren Mads Øland figh­te­de sig igen­nem i 1.31.17.

An­net­te Fredskov fandt li­ge plads til BT Halv­ma­rat­hon mel­lem to ma­ra­ton­løb. I næ­ste må­ned lø­ber hun sit ma­ra­ton nr. 600. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.