Slum­kvar­ter

BT - - NYHEDER -

Nog­le uger om året har han ba­se hos ven­ner i Kø­ge, at­le­tik­for­man­den Er­ling Worm og Syl­via Ki­be­ren­ge, og del­ta­ger i fle­re løb i Skan­di­navi­en. I det dag­li­ge er han træ­ner og am­bas­sa­dør i ung­doms­pro­jek­tet Run­ning Re­la­tions, som har en camp i Ngong uden for Nairo­bi og ar­bej­der med ta­lent­ful­de lø­be­re fra et af Ke­ny­as stør­ste slu­m­om­rå­der.

’ Et godt løb’

Jesper Treb­bi­en Andersen, Spar­ta, var bed­ste dan­sker på tred­je­plad­sen i 1.08.27.

» Et godt løb i fint lø­be­vejr. Ti­den blev no­gen­lun­de, som jeg hav­de reg­net med, « si­ger Jesper Treb­bi­en Andersen.

Etio­pe­ren Ro­man Men­gi­stu de­bu­te­re­de i sit før­ste løb uden for Etio­pi­en og vandt hos kvin­der­ne i 1.13.26 med et for­spring på næ­sten fi­re mi­nut­ter til Nora Fa­laki.

» Jeg star­te­de lang­somt og for­sig­tigt, men løb hur­ti­ge­re og hur­ti­ge­re. I mit næ­ste halv­ma­ra­ton hå­ber jeg at lø­be 1.11, « si­ger hun.

Sil­via Ki­be­ren­ge blev tre­er i 1.17.51, mens sid­ste års vin­der, Maria Sig, på fjer­de­plad­sen blev bed­ste dan­sker i 1.18.27. Ke­ny­ansk­fød­te Sil­via Ki­be­ren­ge kom til Kø­ge som au pair. In­den da blev hun træ­net af Wil­li­am Morwa­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.