Pu­tin for­sva­rer Krim- in­va­sion

BT - - NYHEDER -

Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin fast­slår i en ny do­ku­men­tar­film, at Rusland var i sin go­de ret til at in­va­de­re Krim for lidt over et år si­den. Med an­nek­te­rin­gen af halvø­en fra Ukrai­ne ind­led­te præ­si­den­ten en in­ter­na­tio­nal diplo­ma­tisk kri­se, og kun få lan­de an­er­ken­der Krim som en del af Rusland. Rusland har si­den in­va­sio­nen af halvø­en væ­ret un­der­lagt strik­se øko­no­mi­ske sank­tio­ner fra Ve­sten, men det får ik­ke Pu­tin til at for­try­de. I den nye film for­kla­rer han, at man ret­te­de op på en ’ hi­sto­risk uret­fær­dig­hed’ med in­va­sio­nen, skri­ver Reu­ters. » Jeg me­ner, vi gjor­de det rig­ti­ge, og jeg for­try­der in­tet, « si­ger Pu­tin i do­ku­men­tar­fil­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.