Søn­derjy­ske tror på fi na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SELV­TIL­LID EF­TER­LY­SES Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN Ni­ck­las He­le­ni­us og­så i AaB eft er som­mer­fe­ri­en?

Eft er det fj er­de ne­der­lag i træk på hjem­me­ba­ne skal Søn­derjy­ske sam­le stum­per­ne af op­ti­mis­me op før ons­da­gens po­kal­se­mi­fi na­le mod FC Vestsjæl­land.

Her er søn­derjy­der­ne ne­de med 0- 2, og da mål er en man­gelva­re, ser det ik­ke godt ud for de ly­se­blå eft er gårs­da­gens 3- 0- ne­der­lag til AaB.

Søn­derjy­ske blev i an­den halv­leg sat til vægs eft er al­le kon­tra- kun­stens reg­ler, og Mar­vin Pourié læg­ger ik­ke fi ngre imel­lem, selv om han sta­dig tror på po­kalsuc­ces.

» I før­ste halv­leg får vi skabt no­get, men er ik­ke far­li­ge. I an­den halv­leg er der ba­re in­gen und­skyld­ning. Vi var pin­ligt rin­ge, og det gæl­der he­le hol­det, « si­ger den ty­ske an­gri­ber til Canal8.

» Nu skal vi vi­se, vi er mænd og gø­re det godt igen, og så skal vi nok spil­le os i po­kal­fi na­len, « si­ger Mar­vin Pourié.

AaBs Anders K. Ja­cob­sen score­de to gan­ge for de nord­jy­ske gæ­ster.

» Jeg er me­get til­freds med ind­sat­sen i dag. Det var skønt at få sco­ret igen, « si­ger an­gri­be­ren til Canal8 eft er kam­pen – eft er AaB ik­ke hav­de vun­det i fi re kam­pe.

Er

Nej,

Det er på in­gen må­de gi­vet, men med to mål de se­ne­ste to kam­pe har He­le­ni­us sat sin slut­spurt ind for at sik­re frem­ti­den. Men den tid­li­ge­re top­sco­rer i klub­ben har mildt sagt ik­ke væ­ret over­be­vi­sen­de, si­den han blev hen­tet på le­je­kon­trakt i som­mer. Og AaB vil for­ment­lig væ­re for­sig­tig med at an­sæt­te en spil­ler på for­ti­dens be­drift er, når man nu i et helt år har set, at det ni­veau sta­dig er ret langt væk. Sø­ren Hang­høj , fod­bold­kom­men­ta­tor

AaBs dob­bel­te målsco­rer Anders K. Ja­cob­sen. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.