E FCKs vre­de

D lod vre­den gå ud over Kasper Fi­sker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MMAANNDDAAGG 2 27.7 A. PARPIRL I2L0 215015

FC Kø­ben­havn hav­de ik­ke en god dag på kon­to­ret, og ef­ter kam­pen var det en flok skuf­fe­de spil­le­re, der lu­ske­de ned i om­klæd­nings­rum­met. Ne­derst si­tu­a­tio­nen hvor FCKs Bran­dur Ol­sen får det rø­de kort af dom­mer Mi­cha­el Johansen ef­ter at ha­ve spar­ket Kasper Fi­sker ned. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.