EN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MMAANNDDAAGG 2 27.7 A. PARPIRL I2L0 215015

DA­NI­EL AG­GER, BRØND­BY:

HEN­RIK MAD­SEN, FC VESTSJÆL­LAND:

» Det er me­get for­skel­ligt, bå­de fra spil­ler til spil­ler og fra liga til liga. I Eng­land er det me­get ver­balt, og­så med dom­mer­ne. Der­ov­re er der en for­stå­el­se for, at sin­de­ne kom­mer i kog, og der er en for­stå­el­se for, at der er tem­pe­ra­ment på. Det skal der og­så væ­re. Man skal ik­ke væ­re nær­ta­gen­de, hvis man vil væ­re med i det her game. « » Selv­føl­ge­lig har jeg prø­vet, at folk for­sø­ger at tir­re mig ver­balt, og det skal da og­så ske. Det er fø­lel­ser, der ko­ger, og pul­sen er helt op­pe. Så må man for­ven­te, at der si­ges ting og sa­ger. « » Det er me­get blan­det. Det er sjæl­dent, at ord­ly­den er som i den hånd­bold­kamp, så skal tem­pe­ra­men­tet vir­ke­lig ha­ve væ­ret godt op­pe. Men jeg sy­nes, at man skal ha­ve lov til at vi­se og yt­re sin fø­lel­ser. Det er en del af spil­let. Jeg har prø­vet at træ­de over stre­gen, og så måt­te jeg eft er­føl­gen­de le­ve­re en und­skyld­ning. Uden at gå i de­tal­jer, så fortrød jeg det, for jeg gik sim­pelt­hen for langt. Han tog imod min und­skyld­ning. « » Fy­sisk kan man sag­tens gå hårdt til spil­le­re i et for­søg på at tir­re dem, så de se­ne­re får et gult el­ler rødt kort, men jeg gør det ik­ke ver­balt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.