OB vandt over­le­vel­ses­kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB vandt en vig­tig sejr i Es­b­jerg, som brin­ger dem på sik­ker af­stand af Vestsjæl­land, der lig­ger li­ge un­der nedryk­nings­stre­gen. Kam­pens før­ste sto­re chan­ce kom til Es­b­jerg eft er 18 mi­nut­ters spil. Da­ni­el Lars­son stjal bol­den fra Da­ni­el Hø­egh in­de i det fyn­s­ke felt og skul­le kun pas­se­re Mads Top­pel i må­let. Men OB- ke­e­pe­ren kom stærkt ud. OB sva­re­de hur­tigt igen på et hjør­ne­s­park fem mi­nut­ter eft er. Bol­den end­te hos Ras­mus Falk på kanten af fel­tet, som he­a­de­de den ind mod Martin Spel­mann, som he­a­de­de vi­de­re ind bag ke­e­pe­ren til 1- 0.

Kort eft er lå bol­den plud­se­lig plan­tet på straff es­parks­plet­ten i den an­den en­de af ba­nen, eft er at Da­ni­el Hø­egh la­ve­de en dum ta­ck­ling og fæl­de­de Fel­lah i fel­tet. Men Mi­cha­el Jakob­sen over­pla­ce­re­de fuld­stæn­dig straff es­par­ket.

I an­den halv­leg kom kam­pens de­tal­je, da Ras­mus Falk la­ve­de en tun­nel på Cas­per Nielsen og send­te bol­den i mål til 2- 0. Es­b­jerg for­søg­te at kæm­pe sig til­ba­ge, men skarp­he­den mang­le­de for det hårdt­kæm­pen­de hjem­me­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.