Smal sejr til FC Nord­s­jæl­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC NORD­S­JÆL­LAND

sat­te sig i van­lig stil på bold­be­sid­del­sen og vandt 1- 0, da Sil­ke­borg kom på be­søg.

Hjem­me­hol­det hav­de bol­den det me­ste af ti­den i op­gø­ret. Al­li­ge­vel var det Sil­ke­borgs Ni­co­laj Ag­ger, der eft er to mi­nut­ter fi k kam­pens før­ste mu­lig­hed. Eft er en fi n so­lo­ak­tion send­te han et skud over mål. El­lers var det pri­mært hjem­me­hol­det, der hav­de te­ten. Der­for var det gan­ske fortjent, da Emi­li­a­no Marcon­des brag­te FCN for­an 1- 0 eft er 34 mi­nut­ter.

An­den halv­leg fort­sat­te, hvor før­ste halv­leg slap, nem­lig med FCN i kon­trol. Hjem­me­hol­det spil­le­de med stor tå­l­mo­dig­hed og for­søg­te at lok­ke Sil­ke­borg fremad. Fle­re gan­ge kom FCN frem til af­slut­nin­ger, men den sid­ste skarp­hed mang­le­de. Sil­ke­borg for­søg­te at pres­se på til sidst i kam­pen, og b und­hol­det kom da og­så frem til en del chan­cer, som da Den­nis Fl­in­ta var tæt på at fi nde en med­spil­ler i fel­tet eft er et skar­pt ind­læg. Kort eft er send­te Jep­pe Il­lum et far­ligt fris­park ind over, som var tæt på at bli­ve op­s­nap­pet af en Sil­ke­borg­spil­ler, men i sid­ste en­de fi k må­l­mand David Jensen fan­get bol­den. Her­eft er løb ti­den fra Sil­ke­borg .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.