Ran­ders- tæv til svæk­ket FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et i for­vej­en al­ter­na­tivt FCK- hold, der var ramt af ska­der og ka­ran­tæ­ne, måt­te eft er blot få mi­nut­ter ryk­ke yder­li­ge­re rundt, da Dan­ny Amankwaa måt­te gå ud med en ska­de. Ind kom Tom Høg­li, så man ryk­ke­de Chri­stoff er Rem­mer op på mid­ten.

Før­ste halv­leg var en jævn­byr­dig aff ære. Mens FCK lag­de ud med de stør­ste chan­cer, kom Ran­ders mod slut­nin­gen af halv­le­gen med et fi nt pres. Eft er 44 mi­nut­ter gav det afk ast, da Mikael Is­hak score­de.

I an­den halv­leg ryk­ke­de FCK igen rundt, da Ludwig Au­gustin­s­son blev skift et ud i ste­det for Per Nils­son. Det kun­ne ty de­ligt ses på spil­let fra ude­hol­det, som skul­le frem for at jag­te ud­lig­nin­gen. De for­søg­te at ska­be chan­cer, men i ste­det var det Mikael Is­hak, der i den an­den en­de af­gjor­de kam­pen ved at brin­ge Ran­ders for­an 2- 0 eft er 76 mi­nut­ter. Til sidst gik FCK- hol­det helt fra hin­an­den, da Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen score­de til 3- 0, og Bran­dur Ol­sen fi k rødt kort, da han me­nings­løst spar­ke­de be­ne­ne væk un­der Kasper Fi­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.