AaB straff er tam­me søn­derjy­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er søl­le et po­int i de for­ud­gå­en­de fi re kam­pe meld­te de for­sva­ren­de me­stre fra AaB sig ind i bron­ze­kam­pen med en 2- 0 sejr i Ha­der­s­lev.

Hjem­me­hol­det Søn­derjy­ske for­søg­te at do­mi­ne­re kam­pen og hav­de li­net off en­si­ven op med hur­ti­ge Pourié ak­kom­pag­ne­ret af sto­re Ni­co­laj Mad­sen. På grund af ska­der og ka­ran­tæ­ner gav AaB- træ­ner plads til Thomas Dals­gaard og Jakob Blåb­jerg i det cen­tra­le for­svar, men Søn­derjy­ske fi k ik­ke ud­byt­te af an­stren­gel­ser­ne.

Så var det egent­lig ba­re at ven­te på chan­cer­ne for AaB. De for­søg­te ky­nisk at ram­me Søn­derjy­ske på hur­ti­ge om­stil­lin­ger med små skar­pe stik­nin­ger i dyb­den, og den mis­sion lyk­ke­des. Først ved Anders K Ja­cob­sen til 1- 0, og der­eft er ved Ni­ck­las He­le­ni­us. Ma­rin Sken­der kom no­get lang­somt og alt an­det end over­be­vi­sen­de ud af sit mål for at clea­re på He­le­ni­us, der var ale­ne igen­nem, og AaBe­ren straff ede iskoldt må­l­man­den ved at run­de den­ne og fra en spids vin­kel spar­ke bol­den i net­tet.

Anders K. Ja­cob­sen score­de igen i kam­pens over­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.