GRU­SOMT

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is sej­rs­sti­me blev stop­pet i fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GRUS I MA­SKI­NEN Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

MAN­DAG 27. APRIL 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gik i går ef­ter­mid­dag glip af sæ­so­nens an­den tur­ne­rings­sejr, da hun i fi­na­len ved Pors­che Ten­nis Grand Prix i Stutt­g­art til sidst måt­te bø­je sig for den ty­ske hjem­me­ba­ne- dar­ling An­ge­lique Ker­ber, der er num­mer 14 på den se­ne­ste ver­dens­rang­li­ste. Ker­ber vandt fi­na­len 3- 6, 6- 1, 7- 5.

Med et tysk hjem­me­pu­bli­kum med mas­ser af klap­pepøl­ser i ryg­gen spil­le­de Ker­ber med mas­ser af vil­je og selv­til­lid. I det af­gø­ren­de sæt brød Woz­ni­a­cki to gan­ge tys- ke­ren, men hver gang kæm­pe­de Ker­ber sig til­ba­ge, in­den hun til sidst kun­ne ser­ve sæt­tet hjem.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var op­pe mod over­mag­ten i fi­na­len i Stutt­g­art, hvor det blev et ne­der­lag på 6- 3, 1- 6, 5- 7 til An­ge­lique Ker­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.