Fak­ta

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I alt 200 na­tio­ner vil væ­re re­præ­sen­te­ret

DET 16. FI­NA VM

af­hol­des i by­en Ka­zan i Rusland mel­lem 24. juli og 9. au­gust. Sel­ve VM i lang­ba­ne be­gyn­der 2. au­gust, mens vand­po­lo ud­spring m. m. fo­re­går in­den da Stæv­net får del­ta­gel­se af 2.500 at­le­ter og 1.800 of­fi­ci­als Der skal ud­de­les me­dal­jer i 75 di­sci­pli­ner ( re­kord)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.